Regulamin sklepu internetowego AJ butiQ

Data publikacji: 06.04.2017r.

Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego aj.biz.pl realizuje Agnieszka Anna Juchnicka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy „Agnieszka Juchnicka”, z siedzibą przy ul. Św. Jerzego 34 /12, 15-349 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:. NIP: 542-154-68-51, REGON: 200419595

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail aj.biz.pl@gmail.com oraz numerem telefonu 503-45-70-80.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

 3. Operator Płatności – serwis PayPal obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349).

 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem aj.biz.pl.

 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem aj.biz.pl.

 6. Sprzedawca – Agnieszka Juchnicka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy „Agnieszka Juchnicka”, ul. Rzymowskiego 34/12, 15-349 Białystok, NIP: 542-154-68-51.

 7. Produkt – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie

 8. Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz dostarczone na adres podany przez Klienta w zamówieniu. Do czasu realizacji zamówienia nie są wliczane dni, w których Sklep oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta.

 9. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

 10. Zamówienie zagraniczne – zamówienie, którego dostawa ma odbyć się do krajów Unii Europejskiej.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

 6. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3

Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

  1. dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „DO KOSZYKA”,

  2. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „ZAMÓW”,

  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób dostawy i płatności,

  4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

  5. kliknąć w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

 2. Po kliknięciu w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty lub/oraz zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 3. Potwierdzenie zamówienia nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty.

 4. Z uwagi na fakt, że oferowane Produkty w sklepie występują w pojedynczych egzemplarzach o zakupie decyduje moment złożenia zamówienia przez Klienta.

 5. Składanie zamówień w Sklepie możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.

 6. Przyjęcie zamówienia następuje w momencie, gdy Klient otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail z informacją, że dany Produkt jest dostępny i przyjęto zamówienie do realizacji (Przyjęcie Zamówienia). Tym samym ma miejsce zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 7. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.

 8. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, ale stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klienta. Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji Sprzedawcy z Klientem, to znaczy że nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 10. Jeżeli klient potrzebuje wystawienia faktury VAT powinien w zamówieniu umieścić dodatkowe dane wymagane do wystawienia faktury VAT.

§ 4

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Sklep przewiduje następujące formy płatności:

– przelew na rachunek Sklepu (płatność z góry).

Dane do przelewu bankowego:

Agnieszka Juchnicka

ul. Rzymowskiego 34 m 12

15-349 Białystok

Nest Bank:

 33 1870 1045 2078 1004 9655 0001

SWIFT: NESBPLPW

IBAN: PL33187010452078100496550001

W tytule płatności należy wpisać: nazwę Produktu oraz swoje imię i nazwisko.

2. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 4 dni robocze od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie powyższego terminu, Biuro Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 5 dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

§ 5

Dostawa produktu

 1. Dostawa kupionego Produktu następuje w postaci jego wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres podany w formularzu zamówienia.

 2. Koszty dostawy ponosi klient.

 3. Sklep dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, począwszy od wysłania przez Sprzedawcę wiadomość e-mail z informacją, że dany Produkt jest dostępny i przyjęto zamówienie do realizacji (Przyjęcie Zamówienia). Produkty indywidualizowane na zamówienie Klienta, termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych, który to terminy w niektórych przypadkach może ulec wydłużeniu.

 4. Sprzedawca realizuje zamówienia w terminie podanym powyżej, przy czym zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17.00, oraz w dni wolne od pracy (święta, soboty, niedziele), uznawane będą za złożone w kolejnym dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin realizacji zamówienia.

 5. Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 6. Koszt dostawy:

  9,00 zł – list polecony priorytet

 7. DARMOWA DOSTAWA JUŻ PRZY ZAMÓWIENIU 150 ZŁ I POWYŻEJ.

§ 6

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem aj.biz.pl jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument), nie później niż 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Przy zwrocie Produktu do 14 dni Konsument otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty za Produkt wraz z kosztami odesłania Produktu do Sprzedawcy (maksymalnie 8,50 zł za przesyłkę).

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  – o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

  § 7

  RACHUNKI

1. Dla wszystkich transakcji sprzedaży Produktów w Sklepie wystawiane są dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.

2. Brak podania przez Klienta wszystkich danych koniecznych dla prawidłowego wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od odbioru Produktu, zwalnia Sprzedawcę z obowiązku wystawienia faktury.

3. W przypadku wystawienia faktury na firmę proszę o przesłanie danych takich jak: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres, NIP.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,

  2. żądać usunięcia wady,

  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę droga mailową na adres aj.bi.pl@gmail.com, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem aj.biz.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji produktu Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy o dostarczenie produktu.

 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

 4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

 5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

  1. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

  2. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

 7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

  1. wglądu do swoich danych osobowych,

  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

 9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

 10. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.

 11. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  § 11

  NEWSLETTER.

1. Klient ma możliwość zapisania się na Newslettera Sklepu, dzięki czemu będzie otrzymywał informacje na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

2. W każdej chwili Klient ma możliwość rezygnacji z Newslettera Sklepu.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.